Procedura: Wydanie decyzji o dodatku mieszkaniowym

Szczegóły sprawy

Symbol
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
Wydział
Wydział Organizacji i Nadzoru
Komórka
Opis sprawy
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.
Kogo dotyczy
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany: - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).
Wymagane dokumenty
Potwierdzony przez Zarządcę Budynku Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wypełniona deklaracja o dochodach, zaświadczenia o dochodach z ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, ostatnią obowiązującą decyzję ZUS o rencie lub emeryturze lub trzy ostatnie odcinki, decyzję z MOPS o zasiłku rodzinnym, ostatni rachunek za energię elektryczną. Do dochody wliczane się również alimenty, stypendia studenckie.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku Pok. 37 III piętro lub biuro podawcze
Termin i sposób załatwienia
wydanie decyzji administracyjnej
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.
(Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych(Dz. U. Nr 156, poz. 1817) z późn.zm., Uchwały Rady Miejskiej Nr XV/172/2004 z dnia 23 stycznia 2004r.
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje
Inne informacje
bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 23 692 55 17 lub w pok. Nr 37 III piętro
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij