Procedura: REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia tj. w USC na obszarze działania którego urodziło się dziecko.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Dowody osobiste rodziców (do wglądu)
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku, Urząd Stanu Cywilnego (USC), pokój nr 2
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, w dniu zgłoszenia (sporządzenia) aktu.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Art. 52-59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 1741 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika USC Pułtusk w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu dokumentującego zgłoszenie urodzenia, podpisanego przez osobę zgłaszającą urodzenie i kierownika urzędu stanu cuwilnego.Zgłoszenie urodzenia dziecka żywego należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a dziecka martwo urodzone w ciągu 3 dni. Złoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec. W USC w Pułtusku sporządza się akty dla dzieci urodzonych na terenie miasta i gminy Pułtusk.Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej.Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu złożyć przed kierownikiem USC lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdy dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia (liczy się od daty uprawomocnienia się wyroku) domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie istnieje dopóty dopóki nie zostanie obalone na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, które może wytoczyć matka dziecka (w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka), mężczyzna do którego odnosi się domniemanie, że jest ojcem dziecka (w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka), prokurator w każdym czasie.Gdy matka dziecka zawrze drugi związek małżeński, domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij