Procedura: Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Szczegóły sprawy

Symbol
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
Wydział
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Komórka
Opis sprawy
Rejestr żłobków i kluibów dziecięcych
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na formularzu stanowiącym załącznik do procedury
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku
Termin i sposób załatwienia
zaświadczenie wydaje się w ciągu 7 dni. Termin wydania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Opłaty
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 600,00zł. zgodnie z uchwałą Nr XVI/85/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lipca 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz 14657)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (DZ. U. z 2014r. poz. 193)
Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu oraz o wykreśleniu z rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Miasta Pułtusk może żądać odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij