Procedura: Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Urząd Stanu Cywilnego
Komórka
Opis sprawy
Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i na drukach wielojęzycznych, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz zaświadczeń o stanie cywilnym.
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
- dowód osobisty do wglądu przy osobistym odbiorze odpisu
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku, Urząd Stanu Cywilnego (USC), pokój nr 2 (parter)
Termin i sposób załatwienia
Do 7 dni
Opłaty
22 zł odpis skrócony 33 zł odpis zupełny 24 zł za zaświadczenie o braku księgi lub nie figurowaniu aktu w księdze. Opłatę skarbową można uiścić: - wpłacając gotówką w kasie (parter) - czynna w godzinach 8:00 do 15:00 - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk nr konta: 92124052821111001045105613
Podstawa prawna
Art. 44-50 ustawy z dnia 28 listopaka 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz.1741 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listropada 2006 roku o opłacie skrabowej (Dz.U. 2015 poz.783 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Inne informacje
Odpisy aktu stanu cywilnego (skrócone, zupełne, na drukach wielojęzycznych) i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi. Odpisy mogą otrzymać również osoby, które wykażą w tym interes prawny.
Do wniosku o odpis przesłanego pocztą należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
Odpisy z rejestru stanu cywilnego można uzyskać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie Polski, niezależnie od miejsca sporządzenia aktu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij