Procedura: Zgłoszenie pobytu czasowego

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
 Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego”,
2. Dowód osobisty osoby dokonującej zameldowania oraz właściciela nieruchomości, a w przypadku osoby małoletniej odpis skrócony aktu urodzenia w oryginale – do wglądu.
3. Dokument w oryginale potwierdzający tytuł prawny do lokalu zawierający również adres nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, decyzja przydziału lokalu, umowa najmu lokalu) – do wglądu.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
niezwłocznie
Opłaty
brak
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 388) – rozdział 4 ustawy.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475).
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij