Procedura: Dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Pułtusk

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wypełniony wniosek; Tytuł prawny do nieruchomości (aktualny wypis z rejestru ewidencji gruntów); W przypadku obiektów budowlanych będących przedmiotem współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie prac związanych z demontażem pokrycia dachowego zawierającego azbest; Potwierdzenie uzyskania od właściwych organów administracji architektoniczno - budowlanych prawomocnych decyzji administracyjnych (w zależności od zakresu wykonywania prac) ; Kserokopia złożonej do Burmistrza “Informacji o wyrobach zawierających azbest”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31 z późn.zm. ); Kserokopia wykonanej ”Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 z późn.zm.).
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku, Biuro Podawcze
Termin i sposób załatwienia
Usunięcie wyrobów zawierających azbest w terminie uzależnionym od przyznania środków finansowych z WFOŚiGW
Opłaty
bRAK
Podstawa prawna
USTAWA z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest .(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20), USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 Nr 71, poz. 649 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8, poz. 31 z późn. zm)
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij