Procedura: ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz wniosku
- Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia w skali 1:500
- Kserokopia opinii (uzgodnienie lokalizacji) ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku
- Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót)
- Zatwierdzony projekt organizacji ruchu
- Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy albo prowadzonych robotach właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
- Pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich
- Dowód wpłaty należnej opłaty skarboweJ.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
Decyzję wydaje się w ciągu 14 dni. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku nr XIX/205/2008 z dnia 08.02.2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych. Opłata skarbowa:17 zł - za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.01.06.2004 r. o udzieleniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz.1481).
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
1. Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru.
2. Po zakończeniu robót Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć badania laboratoryjne zagęszczenia gruntu.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij