Procedura: Zezwolenie na prowadzenie: schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami.

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
dokument potwierdzający posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.); pozwolenie na użytkowanie obiektu wymaganym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); zaświadczenie o braku zaległości podatkowych; zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wypis z właściwego rejestru ewidencji działalności gospodarczej; pisemne oświadczeniee posiadania sprzętu i urządzeń niezbędnych do właściwego prowadzenia schroniska, w szczególności urządzeń do wyłapywania i obezwładniania zwierząt; potwierdzenie dopuszczenia pojazdu do transportu zwierząt, wystawionym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku, Biuro Podawcze
Termin i sposób załatwienia
30 dni
Opłaty
opłata skarbowa 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 25321635, ze zmianami), część III poz. 44 pkt. 1.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 3 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2005 r nr 236 poz. 2008 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 158 poz. 1657 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij