Procedura: Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Samodzielny Referat Turystyki i Promocji
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy/ rolnicy przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w innych obiektach hotelarskich na terenie Gminy Pułtusk mają obowiązek zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Pułtusk.
Wymagane dokumenty
Wniosek wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pułtusk.
Załączniki:
1. Opis obiektu.
2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Pułtusk.
3. Oświadczenie o posiadaniu numeru NIP oraz numeru wpisu do KRS albo numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Miejsce składania pism
Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Termin i sposób załatwienia
Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Opłaty
brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169)
Tryb odwoławczy
Inne informacje
Przedsiębiorca/ rolnik świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
- uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
- zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
- zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych
- zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług
- innych zmianach
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij