Procedura: obsługa dodatków mieszkaniowych-dodatek energetyczny

Szczegóły sprawy

Symbol
824 Obsługa dodatków mieszkaniowych
Wydział
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Komórka
Opis sprawy
dodatek energetyczny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków za zużycie ebnergii elektrycznej. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w przepisach.
Kogo dotyczy
1.Dodatek energetyczny może być przyznany odbiorcy wrażliwemu, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy. 2. Osobie, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiebiorstwem energetycznym. 3.Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
Kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku pok. Nr 21 II piętro lub biuro podawcze.
Termin i sposób załatwienia
W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w formie deycyzji admministracyjnej.
Opłaty
brak opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej(dz. U. z 2014r. poz. 224)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.)
Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie da Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, któr wydał decyzję.
Inne informacje
bliższych informacji można uzyskać pod Nr telefonu 23 692 59 99 lub w pok. Nr 21 II piętro.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij