Procedura: Licencja na przewóz osób taksówką osobową

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.; Odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej.; Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON); Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji (NIP).; Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem; Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność Wnioskodawcy; Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej.; Kserokopię świadectwa legalizacji taksometru; Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji.
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku, Biuro Podawcze
Termin i sposób załatwienia
Wydanie licencji w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
Opłaty
Opłaty skarbowe – brak Opłaty administracyjne –za wydanie nowej licencji na okres od 2 do 15 lat 200,00 zł –za zmianę licencji - 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Inne informacje
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem.
W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego).
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij