Procedura: Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy, zakres żądanych danych, uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny)
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców. rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
Miejsce składania pism
Urząd Miejski (parter)
Termin i sposób załatwienia
7 dni
Opłaty
31 zł. - opłata za udostępnienie danych 17 zł. - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
Podstawa prawna
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. 2015, poz. 388 z późn. zm.) rozdz. 6
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)
Tryb odwoławczy
do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij