Procedura: WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZMIANA DANYCH OBJĘTYCH WPISEM

Szczegóły sprawy

Symbol
Wydział
Wydział Spraw Obywatelskich
Komórka
Opis sprawy
Kogo dotyczy
Wymagane dokumenty
- CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- Oryginał pełnomocnictwa - w przypadku osoby działającej w imieniu wnioskodawcy
- Poświadczenie własnoręczności podpisu wnioskodawcy przez notariusza - w przypadku wniosku przesłanego listem poleconym.
- Podpis elektroniczny - w przypadku wniosku złożonego w wersji elektronicznej.
- Dowód osobisty (do wglądu), paszport - osoby zagraniczne (do wglądu)
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku (parter)
Termin i sposób załatwienia
Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie poźniej niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG.
Opłaty
Nie podlega opłacie. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - opłata skarbowa 17, 00 zł.
Podstawa prawna
- ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 r., poz.1829 z późn.zm.). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) - ustawa z dnia 13 maja 2011 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 764) - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 18 poz. 97 z późn.zm.) - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.) - ustawa z dnia 4 marca 2010r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010r. nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz1827 j.t.).
Tryb odwoławczy
--
Inne informacje
CEIDG-1 wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE 1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG lub w wybranym urzędzie gminy w punkcie kontaktowym.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij