Procedura: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Szczegóły sprawy

Symbol
3153 Dotacje
Wydział
Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Komórka
Opis sprawy
Wnioskiem złożonym przez rolnika wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego zostaje wszczęte postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W trakcie prowadzonego postępowania organ podatkowy wydaje postanowienie wyznaczające siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie, w zakresie zebranego materiału dowodowego a następnie decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego.
Kogo dotyczy
Producentów rolnych. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Wymagane dokumenty
- wniosek o zwrot podatku akcyzowego,
- faktury Vat lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
- zestawienie faktur VAT
Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Pułtusku ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pok. nr 6 - parter
Termin i sposób załatwienia
Do 30 dni.
Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
art. 5 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1340 z późn. zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn zm),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. (Dz.U. poz. 2042)
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Pułtusk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Pobierz certyfikat publiczny urzędu
Pomoc

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij